Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

adam.voelkel@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 87

ORCID

0000-0002-6536-8952

ResearcherID

G-3436-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (96)

Rozdziały (55)

Raporty (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (18)

Recenzje rozpraw doktorskich (17)

Promotorstwo prac dyplomowych (50)

Recenzje prac dyplomowych (32)

Wyniki (2)