Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

adam.voelkel@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 87

ResearcherID

G-3436-2014

ORCID

0000-0002-6536-8952

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (92)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (51)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (18)

Recenzje rozpraw doktorskich (17)