Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt hangaru o konstrukcji stalowej o rozpiętości 50 m.

Authors

Bartosz Szymlik (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Project of steel hangar with the span 50m.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

02.10.2009