Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza techniczno ekonomiczna przedsiewzięcia deweloperskiego p.n "Willa pod Lipami" w Poznaniu

Authors

Małgorzata Stefańska (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

06.10.2009