Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt i implementacja modułu śledzenia operacji wykonywanych przez użytkowników bazy danych

Authors

Piotr Skrzypek (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Design and Implementation software module for database users auditing

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.01.2013