Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Moduły dodatkowe dla systemu zarządzania karta elektroniczną (SCMS)

Authors

Bartosz Łukaszewski (WI), Paweł Winogrodzki (WI), Szymon Kłosowski (WI), Mateusz Kleinert (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Additional modules for electronic card management system (SCMS)

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

13.02.2014