Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

iProfWeb - pakiet aplikacji webowych dla dydaktyka wyższej uczelni.

Authors

Daniel Rosiak (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN iProfWeb - web applications for university teacher.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.12.2012