Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Realizacja przełącznika programowego ATM na bazie kart liniowych ATM - ćwiczenia laboratoryjne

Authors

Grzegorz Radko (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Software ATM Switch based on ATM Line Cards

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2010