Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie mechanizmów przekierowania pakietów stosowanych w polach NoC w buforowanym polu crossbar

Authors

Leszek Romanowski (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Apllication of packet dispatching mechanisms used in NoC to buffered crossbar switch

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.07.2011