Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Dobór metody wiercenia głębokich otworów w wybranym wale

Authors

Piotr Parchimowicz (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Selection of the method of deep holes drilling in the chosen shaft

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2011