Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Nowoczesne technologie stosowane w elektrycznych pojazdach trakcji szynowej

Authors

Hubert Przewoźny (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Modern Technologies used in electric railway vehicles

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2012