Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Planowanie przepływu pakietów w polach komutacyjnych typu CICQ

Authors

Marcin Pertek (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Packet scheduling schemes for CICQ switching fabries

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2010