Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modernizacja lokalnej sieci komputerowej dla firmy usługowej

Authors

Tomasz Piekarski (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Modernization of local computer network for the service company

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

14.07.2010