Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie własności kwantowego generatora liczb losowych.

Authors

Piotr Mazurek (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Examination of the properties of a quantum random number generator.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.02.2013