Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Jerzy Dembczyński

Artykuły  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

jerzy.dembczynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 21

ORCID

0000-0003-1069-2867

ResearcherID

C-1535-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.6 Nauki fizyczne: 100%

Artykuły (25)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Recenzje prac dyplomowych (13)