Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Jerzy Dembczyński

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

jerzy.dembczynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 21

ResearcherID

C-1535-2015

ORCID

0000-0003-1069-2867

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)