Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza procesu produkcyjnego za pomocą narzędzi Poka-yoke

Authors

Piotr Mróz (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of a production proces with PokaYoke tools

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

14.10.2011