Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym w firmie ,,E-book" sp. z o.o.

Authors

Tomasz Miąc (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN ICT security mamagement in the ''E-book" company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.07.2010