Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zaopatrzenie domu jednorodzinnego w Poznaniu w c.w.u.: porównanie źródeł, ich efektywności, wpływu na środowisko i kosztów

Authors

Monika Lipowicz (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Provision of hot water in a family house in Poznan: comparison od sources, their effectiveness, environmental impacts and costs

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2016