Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zaopatrzenie domu jednorodzinnego w Poznaniu w c.w.u.: porównanie źródeł, ich efektywności, wpływu na środowisko i kosztów

Authors

Monika Lipowicz (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Provision of hot water in a family house in Poznan: comparison od sources, their effectiveness, environmental impacts and costs

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.