Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza pionowego gradimentu temperatury powietrza w sytstemach posadzek grzewczo-chłodzących.

Authors

Bartosz Matysiak (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of vertical air temperature profile in heating-cooling floor systems.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.10.2009