Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena stanu zagrożenia hałasem na wybranym stanowisku pracy

Authors

Paweł Mleczko (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Accesment of noice threat on choosen work stentpoint

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.12.2009