Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Magdalena Grygorowicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

magdalena.grygorowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 76

ORCID

0000-0002-8718-3326

ResearcherID

G-2908-2014

Artykuły (4)

Rozdziały (10)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (24)

Recenzje prac dyplomowych (5)