Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Magdalena Grygorowicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

magdalena.grygorowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 76

ResearcherID

G-2908-2014

ORCID

0000-0002-8718-3326

Artykuły (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska