Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zmiana organizacji magazynu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Krzysztof Stawiński (WIZ), Mateusz Włodarczyk (WIZ), Przemysław Miąsek (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Change of warehousing process in selected company

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

29.01.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.