Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Agent SNMP dla systemów zarządzania bazami danych

Authors

Bartosz Łapa (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN SNMP Agent for database management systems

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2011