Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Robot manipulator - konstrukcja oraz zdalne sterowanie z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Authors

Bartosz Konieczka (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN A Robot Manipulator - Construction and Remote Control Employing Bluetooth Technology

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

21.07.2011