Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena zagrożenia hałasem na stanowisku operatora śruciarki do rur

Authors

Tomasz Kwapich (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The assessment of risk nois as an operator of pipes shot blasting machine

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

22.10.2010