Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Tworzenie aplikacji bazodanowych dla urządzeń CDC i CLDC

Authors

Dawid Kowalewski (WEiT), Przemysław Puchalski (WEiT), Marta Nawrocka (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Database application development in CDC and CLDC environments

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.02.2010