Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie właściwości fizyko-chemicznych nanokompozytu polietylen/montmorylonit modyfikowanego środkiem zmniejszającym palność

Authors

Karol Kędzia (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Investigation of the physical-chemical properties of polyethylene/montmorillonite nanocomposite modified with flame retardant

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

31.05.2010

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.