Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Technologia produkcji wyrobów wapienno-piaskowych"

Authors

Marek Krzemiński (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN "Production technology of sand-lime products"

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

06.10.2009