Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jerzy Pasławski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

jerzy.paslawski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 13

ResearcherID

L-6787-2014

ORCID

0000-0002-5570-2363

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS