Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Akumulacja chłodu w pomieszczeniach z zastosowaniem materiałów PCM.

Authors

Piotr Krzesłowski (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Chill accumulation in rooms with using of PCM materials.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.10.2009