Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Analiza wybranych wariantów elewacji na przykładzie budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu".

Authors

Mikołaj Kręciołek (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN "Analysis of selected elevation variants on the example of the Marshals Office and Council of Wielkopolska voivodeship in Poznań".

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.10.2012

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.