Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena ryzyka w procesie wdrażania produkcji nowych wyrobów w przedsiębiorstwie farmaceutycznym

Authors

Artur Nowak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Risk assessment in production of new pharmaceutical products

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.11.2016