Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Standaryzacja prac w dziale utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży elektronicznej

Authors

Magdalena Kowalczyk (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Standardisation of activities within maintenance department in production of electronic equipment

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.11.2016