Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metodyka oceny ryzyka w świetle wymagań normy ISO 9001:2015

Authors

Marcin Wiśniewski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Methodology of risk assessment in view of the requirements of ISO 9001:2015

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.01.2017