Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Implementacja systemu lokalizacji GPS na urządzenia przenośne

Authors

Stanisław Gwara (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Implementation of the GPS location system for mobile devices

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2010