Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracownie metody rozdzielania składników modelowego oleju napędowego w ekstrakcie glebowym na frakcje związków alifatycznych oraz aromatycznych i biodiesla

Authors

Maciej Guzek (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Method development of artificial diesel oil preseparation from soil extract into alifatic and aromatic plus biodiesel fractions

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

17.02.2011

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.