Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Kasylda Milczewska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

kasylda.milczewska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 22

ORCID

0000-0003-2614-2691

ResearcherID

L-1908-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (18)

Recenzje prac dyplomowych (35)