Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Kasylda Milczewska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

kasylda.milczewska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 22

ResearcherID

L-1908-2014

ORCID

0000-0003-2614-2691

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS