Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Techniczne i biznesowe aspekty działalności operatorów wirtualnych sieci ruchomych w Polsce

Authors

Łukasz Grześkowiak (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Technological and buisness issues of MVNO's accivity in Poland

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.10.2009