Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Możliwości magazynowania energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych

Authors

Jakub Gościniak (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Storing of electric energy produced from renewable sources

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.10.2009