Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie procesu magazynowania z wykorzystaniem instrumentów zarządzania jakością

Authors

Ewa Wawrzyniak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improving the process of storage using quality management instruments

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.10.2016