Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Sterowanie wielowymiarowym manualnym sterownikiem interfejsów wirtualnych

Authors

Tomasz Frydrychowicz (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The control of multidimensional manual driver of virtual interfaces

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2009