Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Planowanie przepływu pakietów w polach Closa typu MMM oraz MMeM

Authors

Filip Fidos (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Pocket dispatching algorithms for MMM and MMeM Clos-network switches

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

24.09.2013