Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt aplikacji bazodanowej do zarządzania uczelnianym centrum kultury

Authors

Marek Foltynowicz (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Database application project in managing a university cultural centre

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.10.2009