Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Leszek Kasprzyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

leszek.kasprzyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 89

PBN ID

2337624

ResearcherID

F-9160-2014

ORCID

0000-0003-3888-430X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (45)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS