Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Przedziałowa metoda Gaussa-Seidla rozwiązywania układów równań nieliniowych

Authors

Marcin Domański (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN An interval Gauss-Seidel method for solving systems of nonlinear equations

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.10.2013