Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Pomiary i modelowanie odpowiedzi dielektrycznej izolacji papierowo-olejowej

Authors

Mikołaj Drgas (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Measurements and modeling of dielectric response of oil-paper insulation

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.10.2009