Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza i ocena ryzyka na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Authors

Daria Świtała (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis and the risk assessment on the example of manufacturing company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2016