Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Szacowanie kosztów, czasu oraz pracochłonności wykonania i wdrożenia projektu informatycznego

Authors

Magdalena Cieśla (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Estimation of costs, time and labour intensity of execution and implementation of IT project

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.11.2011