Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Link Failure Localization in Optical Networks

Authors

Marek Banaś (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Link Failure Localization in Optical Networks (Metody lokalizacji uszkodzeń łączy w sieciach optycznych)

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

27.06.2013