Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System do zarządzania cyklem życia kart elektronicznych

Authors

Paweł Brzeziński (WI), Maciej Sobkowiak (WI), Dominik Minc (WI), Kamil Czyżnielewski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Smart Card Management System

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.02.2013