Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Analiza dynamiczna ram płaskich z pasywnymi tłumikami drgań"

Authors

Aleksandra Bartkowiak (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN "Dynamic analysis of plane frames with passive dampers"

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.07.2010